"PLUKK OG MIKS"

Alle produkter i "plukk og miks" er beregnet til 2 personer.